BEIJING

GALAXY SOHO
WANJING SOHO

SHANGHAI

LingKong SOHO
THE SUKHOTHAI SHANGHAI
JingAn Shangri-La
HongKou SOHO
Long Museum
The Press
The Puli

ZHEJIANG

FUCHUN RESORT

TIBET

成都-拉薩
貢嘎機場
雍布拉康